...

Nye orgler

Vi bygger våre nye orgler etter gamle håndverkstradisjoner med enkle og solide løsninger.

I våre orgler finnes kun naturlige materialer som furu, jern og skinn.

Våre orgler er i hovedsak bygget i en tradisjon, som regel norske orgler fra midten av 1800-tallet.


  
 Holt Kirke,Tvedestrand.
Albrectsen 1840, Vindlade. Restaurert 2001.
 
...
Norsk Orgelverksted
Postboks 40
N-2838 Snertingdal
Norge

Telefon:
+47 61 18 43 86

Fax:
+47 61 18 40 38

E-post:
oleschro@online.no