...

Brukte orgler

Her vil vi sette inn informasjon om brukte orgler, enten som vi har selv eller som andre vil selge.

Kontakt oss hvis de har ønsker om dette.

 

...
Norsk Orgelverksted
Postboks 40
N-2838 Snertingdal
Norge

Telefon:
+47 61 18 43 86

Fax:
+47 61 18 40 38

E-post:
oleschro@online.no